Eenvoudig je eigen rondreis samenstellen
Engelstalige gidsen
Boek rechtstreeks in Sri Lanka & betaal jouw reis pas bij aankomst
Meer dan 27 jaar ervaring in het organiseren van reizen in Sri Lanka

Artikel 9

Klachten na de reis

  • Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke begindatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de reisorganisator. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij.
  • Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij de reisorganisator te worden ingediend.
  • Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door de reisorganisator niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. De reisorganisator geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.
  • De reisorganisator zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan de reiziger desgewenst uiterlijk binnen 12 maanden na de datum van indiening van zijn klacht bij de reisorganisator het geschil voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter in Colombo, Sri Lanka.

  • Het Sri Lankaans recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

Uitsluitend een Sri Lankaanse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

  • Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke begindatum van de reis). Vorderingen ter zake van letselschade verjaren één jaar na afloop van de reis (of indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke begindatum). Partijen zijn aan de in dit lid genoemde termijnen gehouden tenzij het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de reisorganisator op deze termijnen een beroep doet
  • De hoogte van een vordering door de reiziger zal nooit de hoogte van de reissom overstijgen

Rondreizen in Sri Lanka

7 dagen per week bereikbaar
van 7:00-23:00

Tour on Land Pvt. Ltd.
38 0 / 85 Bullers Road Colombo 7
Sri Lanka

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Boek uw rondreis op maat

Rondreizen in Sri Lanka

Tour on Land Pvt. Ltd.
38 0 / 85 Bullers Road Colombo 7
Sri Lanka

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T: 06 81 19 22 23
® Copyright 2018 - RondreizenInSriLanka.nl Online platform developed and facilitated by Stichting Fairtrade Travel Network